Meedia- ja filmiõppe koduleht

Teema olulisus
Suunitlusega õpetajatele

Meedia

Kokkupuude meediaga algab 21. sajandil väga varakult. Meediast rääkides on oluline käia läbi intrenetiturvalisuse sammud, kuid sama oluline on lastel aidata paremini aru saada, mida nad tundide viisi ekraanidel näevad ja mis neid tegelikult igapäevaselt mõjutab. Lastele peame andma varakult õpetust, kuidas seda nähtut kriitiliselt/ sügavuti osata vaadata ja lugeda. Oskus fotosid, videoklippe ja teksti analüüsida arendab loetava ja nähtava suhtes kriitilist mõtlemist ja aitab õpilasel olla immuunsem valeinformatsiooni suhtes.

Film

Kohustuslikus koolihariduses on filmiõpe juhuslik ja pigem illustreeriv. Tihenevas õppeprogrammis on keeruline leida kohta sellisele ainele. Aga läbi filmi saab väga paljusid teemasid avada ja tummisemaks teha – on see loodusõpetus, geograafia, ühiskonnaõpetus või ajalugu. Sealjuures on lihtne ka filmikeele ABC selgeks teha.

Visuaalkultuur

Visuaalse teose (foto, maal) analüüsimine tugevdab igas vanuses laste suulistväljendusoskust, loomingulisust ning analüüsioskust. Hõlbustatud arutlusmeetodite läbi õpib laps lugupidavat, demokraatlikku ja koostööl põhinevat probleemilahendust, millest on abi ka väljaspool õppetegevust.