Alusharidus - Lasteaed

Muudame filmide vaatamise kogemuseks, mis arendab laste loovust ja kriitilist mõtlemist

Miks filmiharidus eelkooliealistele?

Lapsed vaatavad filme ja ekraane juba väga noores eas. Kuidas aga teha seda tähenduslikult ja harivalt? Vastuseks on Cinemini filmihariduslik programm. See on loodud 3-6 aastastele lastele nende sotsiaalsete ja loovate oskuste arendamiseks läbi filmi vaatamise ning lõbusate tegevuste.

Cinemini eesmärgiks on võimaldada lastel ning nende juhendajatel mõista liikuva pildi laia maailma läbi mõtestatud hariduslike ning lõbusate tegevuste. Usume, et tähtis ei ole vaid filmi mõistmine vaid selle kogemine. Läbi filmide vaatamise, erinevate mängude ning reflektsiooni on võimalik arendada laste loovat ja kriitilist mõtlemist ning äratada neis armastus filmide vastu.

Kujutle

Film audiovisuaalse meediumina on laste jaoks atraktiivne ja lihtsasti kättesaadav. Lapsed naudivad liikuva pildi vaatamist ning nendega seotud ühistegevustest osaks saamist. Abstraktsed filmid, mida filmikataloog endas peidab, annavad võimaluse laste fantaasial lennata.

Loo

Cinemini materjalide eesmärgiks on juhatada lapsed filmimaailma. Läbi erinevate harjutuste saavad nad võimaluse ise luua ning mõtestada nähtut.

Arenda

Lihtsad, kuid lõbusad tegevused, mis on seotud vaatamise, rääkimise, tantsimise, näitlemise ja teiste tegevustega aitavad kaasa lapse üldisele arengule. Nad saavad harjutada suhtlus - ja kuulamisoskust ning teisi sotsiaalseid oskuseid.

Juhised, kuidas Cinemini materjalide ning filmidega töötada

  1. Tee valik Cinemini kataloogi filmide seast näiteks materjalide sisu või üldise temaatika järgi.
  2. Loo keskkond mõtestatud vaatamiseks. Ideaalis on selleks olemas suur ekraan, võimalus ruumi hämardada, selge, kuid mitte liiga vali heli ning piisavalt ruumi mängimiseks või erinevate materjalidega töötamiseks.
  3. Pidage lastega sissejuhatav dialoog filmist üldiselt ja projektist: küsige nende isiklike filmikogemuste kohta, kas nad on varem kinos filmi näinud, rääkige neile projektist ja külastusest ning arutage reegleid.
  4. Tee sissejuhatus filmi ning vaadake seda koos.
  5. Laske lastel kehaliselt väljendada oma reaktsioone ja jagada kogemusest tekkinud emotsioone, mõtteid ja arvamusi.
  6. Looge arutelu jaoks turvaline keskkond ja julgustage dialoogi. Püüdke lasta eelkõige lastel rääkida ja koguge nende arvamusi, aidake luua seoseid nähtu vahel, sõnastada sarnasusi ja erinevusi - miks on erinevad lapsed näinud asju erinevalt, kuigi nad on näinud sama filmi?
  7. Laske lastel nähtu ja kuuldu üle mõelda, lastes neil vabalt mängida.
  8. Jagage välja filmiga kaasas käivad tegevuskaardid ja laske lastel rühmades või individuaalselt mängida. Rääkige lastele, mida tegevuskaartidel on kirjas ning mida järgmisega teha.
  9. Kordusvaatamine: vaadake filme uuesti (ja uuesti ja uuesti: lapsed armastavad kordamist ja õpivad sellest). Olete kindlasti märganud, et lapsed võivad vaadata filme mitmeid kordi. Uuesti vaatamine on teretulnud.

Näidistöötuba:

Tavaline töötoa kestvus koos filmi vaatamisega 1-1.5h - olenevalt laste vanusest ja tegevuse keerukusest ehk ajamahukusest. Töötoa alguses filmi vaatamine ja arutelu, mis on kogu ajast umbes 25% ning hiljem töötuba ehk filmiga seotud tegevus 75%.

Filmide ning materjalide kataloog

Film

Õppematerjal

Materjalidele ligipääs

Selleks, et materjalidele ligi pääseda palun registreeru küsimustikus kasutajaks. Filmide parool ning muud lisajuhised saadetakse 2-3 päeva jooksul peale registreerumist.

Registreerun

Trammivasika töötubade materjalid

Cinemini filmikataloogi paremiku hulka kuulub nüüdsest Eesti film Trammmivasikas (1983). Joonisfilmi temaatikaga seoses on loodud suur hulk arendavaid tegevusi, millest jätkub pea kümne erineva töötoa loomiseks.

Vaata lähemalt

MiniCine

MiniCine on installatsioon, milles lapsed saavad filmi kogeda. Kokku on 5 ala, mis õpetavad lastele, kuidas töötab projektsioon, objektiivid, lugude rääkimine, animatsiooni loomine, heli, jne.

MiniCinet on võimalik välja rentida töötubade läbiviimiseks. Rohkem infot neveli@tlu.ee

KKK

Kas lapsed ka vanemas eas võivad Cinemini materjale kasutada? Nt 7a?

Jah, kindlasti on Cinemini materjalide seas tegevusi, mis on ka vanematele lastele huvitavad ja arendavad! Vaata tegevuskaartide seas ringi ning leia nende vanusele vastav töötoa sisu

Miks Cinemini on õpetajate jaoks hea kasutada?

Cinemini on rahvusvaheliselt testitud lühiformaat, mis tähendab, et õpetaja ei pea vaeva nägema sisuka, hariva ning lapsi arendava tegevuse loomiseks. Kõik juhised on lühikesed ning kiiresti kasutusele võetavad. Vali välja film, sirvi õpetaja juhiseid ning vaata tegevuskaartidel olevaid tegevusi ja juba oledki valmis läbi viima vahvaid töötubasid!

Miks Cinemini on tähtis?

Ekraanid on 21. sajandi laste igapäevaelu. Cinemini keskendub sellele, kuidas kaasata ekraane mõtestatult ning vaid alguspunktina arendavatele tegevustele. Filmiharidus on miski, mida pakutakse kooolides liiga vähe, rääkimata eelkooliealistest. On tähtis võimalikult varakult filmiharidusega alustada

Filme avades küsib parooli? Kuidas saan filmidele ligipääsu?

Filmidele saab ligipääsu siin samas lehel, külastades selle jaoks peatükki “Materjalidele ligipääs”. Peale registreerimist saad filmide parooli 2-3 päeva jooksul

Kes projekti rahastab ning kuidas saan ise panuse anda?

Projekti rahastab Loov Euroopa Media ning projekti jätkamiseks tulevikus parim panus alati tagasiside.

Cinemini Eesti tegevuse mõju hindamiseks on 3 erinevat küsimustiku:

Õpetajatele, kes juba viivad läbi töötubasid vaata SIIA

Lapsevanematele vaata SIIA

Huvi tundvad osapooled vaata SIIA

Lisainfot võib julgelt küsida Cinemini projektijuhilt aadressil neveli@tlu.ee